eiuris nor sk
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR

Kontakt

EUROIURIS - Európske právne centrum, o. z.
Na Vŕšku 6
811 01 Bratislava

www.euroiuris.sk
tel./fax: 02 / 526 37 992
e-mail: euroiuris@euroiuris.sk

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.